Chính sách đổi, trả hàng

–       Chúng tôi không chấp nhận hoàn trả hàng đã mua. Ngoại trừ trường hợp có sai sót về sản phẩm, chúng tôi sẽ đổi lại hàng cho quý khách.

–        Thời hạn đổi hàng 07 ngày kể từ ngày nhận được hàng

–        Phương thức  đổi hàng đã mua:

§   Khách hàng gửi hoặc mang sản phẩm bị sai sót đến cửa hàng của công ty  và đổi sang sản phẩm khác ( khách hàng có thể tự lựa chọn sản phẩm khác )

–       Chi phí cho việc hoàn trả:

–        Phí vận chuyển gửi trả hàng sẽ do công ty chịu phí nếu sai sót sản phẩm